Wszyscy pragnęlibyśmywyglądaćpięknie izdrowo, chcielibyśmy posiadaćszczupłą figurę. Jednakże, aby tak było musimy o to dbać. A nie